Wij gebruiken cookies

Cookies

DICAR gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.

ALGEMEEN COOKIEBELEID (04/05/2017)

1. Over dit cookiebeleid

1.1. Waarom moet ik dit cookiebeleid lezen?

We vinden het belangrijk dat je op iedere plaats en elk ogenblik onze content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. DICAR werkt ook aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Wij maken gebruik van technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst DICAR je te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate je als gebruiker het gebruik kan controleren. DICAR wil graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. DICAR heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

1.2. Waarop is dit cookiebeleid van toepassing?

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle onlinediensten met name website, (mobiele) applicaties en internetdiensten die we aanbieden.

1.3. Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?

DICAR, Grote Steenweg 2, 2440 Geel. Voor alle vragen en/of opmerkingen kan je terecht op het hierboven vermelde adres of bij louis@dicar.be.

1.4. Moet ik ook nog andere voorwaarden lezen?

Wij raden je aan ook het privacybeleid aandachtig te lezen. Dit cookiebeleid en het privacybeleid zijn immers met elkaar verbonden. Cookies kunnen gebruikt worden om bepaalde gegevens van het gebruik van de DICAR-onlinediensten te verzamelen. In het privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens DICAR van jou kan verzamelen, waarom deze verzameld worden, hoe deze gebruikt worden en hoe hiermee wordt omgegaan.

1.5. Kunnen de voorwaarden veranderen?

DICAR kan het privacy- en/of cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde voorwaarden worden dan bekendgemaakt op de relevante DICAR-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zal DICAR je zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig om toestemming vragen.

2. Over cookies

2.1. Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2.2. Welke cookies worden waarvoor op de DICAR-onlinediensten gebruikt?

De cookies die op de DICAR-onlinediensten worden gebruikt kunnen verdeeld worden volgens verschillende criteria.
Hoe lang de cookies blijven bestaan?

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies worden alleen tijdelijk opgeslagen in jouw browser of applicatie. Zodra je de browser of applicatie sluit en verlaat, worden die cookies gewist.

Permanente cookies

Permanente cookies blijven op jouw computer of mobiel apparaat staan, ook als je de browser of de applicatie sluit. Permanente cookies maken het mogelijk je te herkennen tijdens latere bezoeken van de website of applicatie. Permanente cookies blijven op jouw apparaat staan totdat hun einddatum bereikt is, totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat je ze verwijdert in de instellingen van jouw browser, applicatie of mobiel apparaat.

Wie plaatst en beheert de cookies?

Eerstepartijcookies

Eerstepartijcookies zijn cookies die DICAR beheert en eigen zijn aan de bezochte of gebruikte DICAR-onlinedienst.

Derdepartijcookies

Derdepartijcookies zijn cookies die beheerd en geplaatst worden door een derde partij. Dat gebeurt tijdens jouw bezoek of gebruik van een DICAR-onlinedienst. Derdepartijcookies zorgen er dus voor dat bepaalde gegevens door jouw bezoek of gebruik van een DICAR-onlinedienst aan derden verzonden wordt. Derdepartijcookies kunnen ook gebruikt worden voor boodschappen van adverteerders, waardoor je aangepaste advertenties te zien kunt krijgen. In dat laatste geval gaat het om advertentiecookies.

Waarvoor dienen de cookies?

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn opdat je de DICAR-onlinediensten op een goede manier kunt gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die je invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al jouwgegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van jouw scherm; het uitlezen van de browserinstellingen om onze website optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als je die cookies weigert, zullen bepaalde (onderdelen) van de websites niet of niet optimaal werken.

Performantie-Analyse cookies

DICAR gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze statistieken geven de DICAR inzicht in hoe vaak haar webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is de DICAR in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van DICAR of in het kader van onderzoeken waaraan DICAR deelneemt.

Sociale media cookies

De DICAR-onlinediensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via de DICAR-onlinediensten getoond wordt. Verder kan content op de DICAR-onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de DICAR-onlinediensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies

DICAR kan ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van de DICAR-onlinediensten. Daardoor krijg je op basis van jouw surfgedrag op de DICAR-onlinediensten suggesties voor andere relevante informatie. Daarmee hopen we je in aanraking te laten komen met informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor kan Dicar de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierna niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze jouw privacy gewaarborgd hebben

2.3. Hoe kan je het gebruik van cookies op de DICAR-onlinediensten weigeren of beheren?

Via de browser

Via jouw browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren of beheren. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van jouw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/.

Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.